Thuê xe hội nghị
0

- Loại xe: Kia Karens

- Kiểu xe: Xe 7 chỗ

- Giá thuê trong ngày (7h-17h): Liên hệ hotline

- Phụ trội ngoài giờ: 100.000đ/h

- Phụ trội quá 100km: 7.300đ/km

- Loại xe: Toyota Zace

- Kiểu xe: Xe 7 chỗ

- Giá thuê trong ngày(7h-17h): Liên hệ hotline

- Phụ trội ngoài giờ: 50.000đ/h

- Phụ trội quá 100km: 4.300đ/km

- Loại xe: Toyota Innova 

- Kiểu xe: Xe 7 chỗ

- Giá thuê trong ngày (7h-17h): Liên hệ hotline

- Phụ trội ngoài giờ: 100.000đ/h

- Phụ trội quá 70km: 10.000đ/km

- Loại xe: Hyundai County

- Kiểu xe: Xe 29 chỗ

- Giá thuê trong ngày (7h-17h): Liên hệ hotline

- Phụ trội ngoài giờ: 100.000đ/h

- Loại xe: Mercedes Sprinter
 
- Kiểu xe: Xe 16 chỗ
 
- Giá thuê trong ngày (7h-17h):
 
- Phụ trội ngoài giờ: 100.000đ/h

- Loại xe: Hyundai Aero

- Kiểu xe: Xe 45 chỗ

- Giá thuê trong ngày (7h-17h): Liên hệ hotline

- Phụ trội ngoài giờ: 100.000đ/h

DỊCH VỤ THUÊ XE VINH VÂN

Đc: 7C Cao Thắng - F7 - Tp Đà Lạt
Tel: 0633.916.479 - 0633.52.65.65 - 0909.856717
Website: www.thuexeotodalt.com