Thuê xe tháng
0

- Loại xe: Kia Karens

- Kiểu xe: Xe 7 chỗ

- Giá thuê tháng: 

- Loại xe: Toyota Zace

- Kiểu xe: Xe 7 chỗ

- Giá thuê tháng:

- Loại xe: Toyota Innova 

- Kiểu xe: Xe 7 chỗ

- Giá thuê tháng:

- Loại xe: Hyundai County

- Kiểu xe: Xe 29 chỗ

- Giá thuê tháng:

- Loại xe: Mercedes Sprinter
 
- Kiểu xe: Xe 16 chỗ
 
- Giá thuê tháng:

- Loại xe: Hyundai Aero

- Kiểu xe: Xe 45 chỗ

- Giá thuê tháng:

DỊCH VỤ THUÊ XE VINH VÂN

Đc: 7C Cao Thắng - F7 - Tp Đà Lạt
Tel: 0633.916.479 - 0633.52.65.65 - 0909.856717
Website: www.thuexeotodalt.com